Novosti

ISPRAVKA TEKSTA JAVNOG OGLASA – članovi Skupštine TZ Grada Gradačca

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineTuzlanski kantonGrad GradačacTuristička zajednica grada GradačcaTurističko vijeće Datum: 11.09.2023. godineBroj: 07-01-18-143-1/23 Zbog uočene greške u tekstu Javnog oglasa za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajednice grada Gradačca objavljenog 05. 09. 2023. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz i na web stranici Turističke zajednice grada Gradačca, Turistička zajednica grada Gradačca […]

ISPRAVKA TEKSTA JAVNOG OGLASA – članovi Skupštine TZ Grada Gradačca Read More »

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GRADAČCA

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineTuzlanski kantonGrad GradačacTuristička zajednica grada GradačcaTurističko vijeće Datum: 10.07.2023. godineBroj: 07-01-18-143/23 JAVNI OGLASZA IMENOVANJE NA POZICIJE ČLANOVA SKUPŠTINETURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GRADAČCA I. Predmet javnog poziva Objavljuje se javni oglas za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajednice grada Gradačca. Za poziciju člana Skupštine Turističke zajednice grada Gradačca, u skladu sa

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GRADAČCA Read More »

JAVNI POZIV OBUKA ZA LOKALNE TURISTIČKE VODIČE I DOMAĆINE

I Opšte informacije Turistička zajednica grada Gradačca prema Godišnjem programu rada za 2023. godinu organizuje prvi ciklus obuke za lokalne turističke vodiče i domaćine. Prijava za obuku obaviti će se u periodu od 27. marta do 5. aprila 2023. godine u kancelarijama Turističke zajednice grada Gradačca, Husein kapetana Gradaščevića 7, Gradačac (zgrada Skenderije, donji ulaz,

JAVNI POZIV OBUKA ZA LOKALNE TURISTIČKE VODIČE I DOMAĆINE Read More »

JAVNI KONKURS za imenovanje Voditelja Turističkog ureda

Turistička zajednica grada GradačcaTurističko vijeće Broj: 07-01-18-423/22Datum: 11.11.2022. godine Na osnovu odredaba Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19), člana 15. Zakona o turističkim zajednicama („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 11/15

JAVNI KONKURS za imenovanje Voditelja Turističkog ureda Read More »

Scroll to Top