Novosti

JAVNI POZIV OBUKA ZA LOKALNE TURISTIČKE VODIČE I DOMAĆINE

I Opšte informacije Turistička zajednica grada Gradačca prema Godišnjem programu rada za 2023. godinu organizuje prvi ciklus obuke za lokalne turističke vodiče i domaćine. Prijava za obuku obaviti će se u periodu od 27. marta do 5. aprila 2023. godine u kancelarijama Turističke zajednice grada Gradačca, Husein kapetana Gradaščevića 7, Gradačac (zgrada Skenderije, donji ulaz, …

JAVNI POZIV OBUKA ZA LOKALNE TURISTIČKE VODIČE I DOMAĆINE Read More »

JAVNI KONKURS za imenovanje Voditelja Turističkog ureda

Turistička zajednica grada GradačcaTurističko vijeće Broj: 07-01-18-423/22Datum: 11.11.2022. godine Na osnovu odredaba Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19), člana 15. Zakona o turističkim zajednicama („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 11/15 …

JAVNI KONKURS za imenovanje Voditelja Turističkog ureda Read More »

Scroll to Top