JAVNI POZIV OBUKA ZA LOKALNE TURISTIČKE VODIČE I DOMAĆINE

I Opšte informacije

Turistička zajednica grada Gradačca prema Godišnjem programu rada za 2023. godinu organizuje prvi ciklus obuke za lokalne turističke vodiče i domaćine.

Prijava za obuku obaviti će se u periodu od 27. marta do 5. aprila 2023. godine u kancelarijama Turističke zajednice grada Gradačca, Husein kapetana Gradaščevića 7, Gradačac (zgrada Skenderije, donji ulaz, kancelarija broj 5).

Cilj obuke je da se lokalni turistički vodiči i domaćini osposobe za obavljanje djelatnosti dočeka turista, izletnika i gostiju i lokalno turističko vođenje. Ciljana grupa ove obuke su svršeni srednjoškolci, kao i studenti i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine u skupinama komunikacijskih zanimanja, da bi postali konkuretni na tržištu rada, a posebno za djelatnostima vezanim za turizam.

Nakon završetka obuke i uspješno položenog ispita kandidati će biti spremni da obavljaju poslove lokalnog turističkog vodiča, turističkog pratioca i domaćina kao i poslove organizatora izleta u organizacijama destinacijskog menadžmenta.

Obuka počinje u srijedu, 5. aprila 2023. godine u 16:30 sati u Sali za sjednice sportske dvorane „Skenderija“.

Program obuke će se vršiti prema potrebnim znanjima za polaganje ispita za Certificiranog turističkog vodiča za područje Tuzlanskog kantona pri Ministarstvu turizma i okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i poslova turističkog vođenja.

II Profil kandidata i proces selekcije

Potrebni uslovi:

  • Minimalno srednja stručna sprema
  • Poznavanje jednog stranog jezika

Poželjni uslovi:

  • posjedovanje određeni stepen psihofizičkih sposobnosti, da su komunikativni, odgovorni i spremni za timski rad

Obuka je ograničena na 10 polaznika. U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata prednost će se dati kandidatima sa većom prosječnom ocjenom kao i prosječnom ocjenom predmeta jezičnog i društevnog smjera (historijia, geografija, maternji i jedan strani jezik) i onima koji budu pokazali veći stepen znanja na ulaznom testu.
Prije početka obuke organizovati će se ulazni test opšteg znanja, znanja maternjeg i stranog jezika zbog potrebe evaluacije obuke.

Po završetku obuke polaže se ispit znanja i izdaje Potvrda o uspješno zavšenoj obuci koji će izdati Turistička zajednica grada Gradačca a za 3 (tri) najbolja kandidata ocjenjena na ispitu znanja će biti osigurana finasijska sredstva za polaganje ispita pred komisijom za certificiranje turističkih vodiča ispred Ministarstva turizam i okoliša Federacije Bosne i Hercegovine koji se organizuje periodično.

III Podnošenje prijava i potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija:

  • Diploma o završenoj srednjoj školi ( kopija)
  • Kopija lične karte ( orginal na uvid)
  • Prijavni obrazac ( dostupan na licu mjestu ili na web stranici Turističke
    zajednice www.visitgradacac.ba)

Ukoliko kandidat posjeduje akademskog zvanje dostaviti kopiju diplome.

Popunjen prijavni obrazac sa dokumentima dostaviti u kancelariju Turističke zajednice grada Gradačca, Husein kapetana Gradaščevića 7, 76250 Gradačac u periodu od 8-16 sati svaki radni dan od otvaranja prijava do njihovog završetka.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail: senija@visitgradacac.ba ili brojeve telefona 035-817-222 ili mobitela 062-621-505

NAPOMENA:
Prvi ciklus obuke za izabrane kandidate se organizuje besplatno i finansira iz sredstava Turističke zajednice grada Gradačca usvojene prema Finansijskom planu za 2023. godinu.

Obuku izvode iskusni predavači za oblast turizma i certificirani turistički vodič sa dugogodišnjim iskustvom.

Scroll to Top