JAVNI POZIV OBUKA ZA LOKALNE TURISTIČKE VODIČE I DOMAĆINE

I Opšte informacije Turistička zajednica grada Gradačca prema Godišnjem programu rada za 2023. godinu organizuje prvi ciklus obuke za lokalne turističke vodiče i domaćine. Prijava za obuku obaviti će se u periodu od 27. marta do 5. aprila 2023. godine u kancelarijama Turističke zajednice grada Gradačca, Husein kapetana Gradaščevića 7, Gradačac (zgrada Skenderije, donji ulaz, […]

JAVNI POZIV OBUKA ZA LOKALNE TURISTIČKE VODIČE I DOMAĆINE Read More »